UWAGASzanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 30.08.2019 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na dotsawę i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramach projektu "Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług środowiskowych".
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203854
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 05.09.2019 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Systemu Teleopieki oraz usługę Teleopieki dla 40 uczestników w ramach projektu pn. „Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług środowiskowych."
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/
1204822
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie" H.Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c w partnerstwie z Urzędem Gminy Ryki oraz Fundacją Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Być"
Serdecznie zapraszają do uczestnictwa w programie
„Lepsza Przyszłość" – profilaktyka i wsparcie społeczno – zdrowotne mieszkańców Gminy Ryki

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ OPIEKĘ DLA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgłoszenia przyjmujemy w:
biurze projektu pod adresem Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie" ul. Okólna 18 w Dęblinie
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze projektu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach oraz na stronie www.zdrowiedeblin.pl, w zakładce Projekty UE w menu Działanie 11.2

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego tel: 506 362 572
ulotka-01
ulotka-02
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 780 126 025
81 888 49 03
e-mail: zdrowiedeblin@wp..pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl