buttony wszystkie

specjalistyka
diagnostyka
strefa pacjenta

partnerzy

  • punkt optyczny
  • medicover
  • INTER ubezpieczenia
  • luxmed
  • PZU
  • POLMED

Działanie 3.7

EFRR kolor poziom

RPO WL Działanie 3.7

Wzrost Konkurencyjności MŚP

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3 : KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 3.7: Wzrost Konkurencyjności MŚP.

Umowa o dofinansowanie
z dnia 25.04.2017

Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac w zakresie innowacyjnych łóżek przeciwodleżynowych ze zdalnym systemem drgań andulacyjnych, które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych takich jak krew i limfa. Zakup środków trwałych i wyposażenia ośrodka zarówno w sprzęt medyczny jak i dydaktyczny, przeznaczony do edukacji pacjentów stanowi podstawę do świadczenia nowo wprowadzonych usług. Planuje się zakup sprzętu i wyposażeniu dla 20 miejsc w stacjonarnej placówce opiekuńczo – leczniczej, w której znajduje się 17 pokoi dla pensjonariuszy.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Planuje się wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nie technologicznej, których poziom innowacyjności obejmuje skale międzynarodową

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu świadczone będą usługi stacjonarne w zakresie całodobowego hospicjum oraz zakładu opiekuńczo – leczniczego dla osób przewlekle chorych i z choroba nowotworową w zakresie medycznym oraz terapii sensomotorycznej

Wartość projektu:
1 166 427, 13 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
708 348,47 PLN
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 81 888 49 03
e-mail: zdrowie@zdrowiedeblin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl