buttony wszystkie

specjalistyka
diagnostyka
strefa pacjenta

partnerzy

  • punkt optyczny
  • medicover
  • INTER ubezpieczenia
  • luxmed
  • PZU
  • POLMED

Działanie 1.1

logo 1.1


RPO WL Działanie 1.1

Ugruntowanie pozycji rynkowej firmy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "ZDROWIE" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska Spółka cywilna poprzez wprowadzenie do oferty podmiotu nowych usług.

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość i Innowacja
Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Umowa o dofinansowanie
Z dnia 17.01.2014

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest ugruntowanie pozycji rynkowej firmy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "ZDROWIE" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c poprzez wprowadzenie do oferty podmiotu nowych usług.

Planowane efekty:
W ramach realizacji powyższego projektu, do oferty firmy wprowadzone zostały nowe usługi:
• konsultacje medyczne
• specjalistyczne badania diagnostyczne
• badania laboratoryjne
• specjalistyczne badania laboratoryjne

Wartość projektu:
358 463.71 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
175 805,46 PLN
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 81 888 49 03
e-mail: zdrowie@zdrowiedeblin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl