• diagnostyka
  • diagnostyka
    profesjonalne badania specjalistyczne

badania specjalistyczne

W naszej przychodni możecie Państwo wykonać następujące badania:
Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)
17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)
17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)
17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)
Acetylocholinesteraza krwinkowa (ICD-9: K93)
ACTH (ICD-9: L63)
Adenowirusy met. PCR, jakościowo
Adenowirusy w kale (ICD-9: F37)
Adrenalina (ICD-9: I05)
Adrenalina w DZM
AFP (ICD-9: L07)
Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)
Albumina (ICD-9: I09)
Albumina met. immunoturbidymetrii
Albumina w DZM (ICD- Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)                
Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)                
Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65)                
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)                
ALT (ICD-9: I17)                
Amanityna w moczu, ilościowo (ICD-9: )                
Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo                
Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)                
Amfetamina/Metamfetamina w moczu, półilościowo (ICD-9: P60,P07)                
AMH                
Amiodaron w surowicy (ICD-9: T03)                
Amoniak (ICD-9: I23)                
Amylaza (ICD-9: I25)                
Amylaza w moczu (ICD-9: I25)                
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47)                
Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF                
Androstendion (ICD-9: I31)                
anty-CCP (ICD-9: N66)                
Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)                
anty-TG (ICD-9: O18)                
anty-TPO (ICD-9: O09)                
Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)                
Apo A1 (ICD-9: I71)                
Apo B (ICD-9: I67)                
Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR                
APTT (ICD-9: G11)                
ASO, ilościowo (ICD-9: U75)                
ASO, jakościowo (ICD-9: U75)                
Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)                
Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05)                
Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
AST (ICD-9: I19)                
Azoospermia met. PCR                
Babesia microti IgG met. IIF                
Babesia microti IgM met. IIF                
Badania tkankowe (ICD-9: 91.891)                
Badanie cytologiczne (ICD-9: 91.447)                
Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831)                
Badanie histologiczne (ICD-9: Y90)                
Badanie jałowości materiałów                
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)                
Badanie w kierunku KPC (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)                
Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)                
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: 10606.05-06)                
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF                
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF                
Barwniki żółciowe w kale, jakościowo                
Bąblowica (Echinococcus granulosus)  IgG (ICD-9: X05)                
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot                
Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)                
Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)                
Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)                
Beta-HCG (ICD-9: L47)                
Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)                
Białko Bence'a-Jonesa w moczu                
Białko C, aktywność (ICD-9: G05)                
Białko całkowite (ICD-9: I77)                
Białko oligoklonalne w PMR                
Białko S wolne (ICD-9: G07)                
Białko w DZM (ICD-9: A07)                
Białko w moczu (ICD-9: A07)                
Białko w PMR (ICD-9: I77)                
Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)                
Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)                
Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)                
Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)                
BNP (ICD-9: N34)                
Borelioza CD57                
Borelioza IgG (ICD-9: S21)                
Borelioza IgG met. western-blot (ICD-9: S23)                
Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)                
Borelioza IgG w PMR met. western-blot (ICD-9: S23)                
Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met. ELISA (ICD-9: S21)                
Borelioza IgM (ICD-9: S25)                
Borelioza IgM met. western-blot (ICD-9: S27)                
Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)                
Borelioza IgM w PMR met. western-blot (ICD-9: S27)                
Borelioza w płynie z jamy ciała (ICD-9: S29)                
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo                
BRCA1 met. PCR                
BRCA2 met. PCR                
Bruceloza IgG (ICD-9: S41)                
Bruceloza IgM (ICD-9: S43)                
Bruceloza met. OWD  (ICD-9: S45)                
C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)                
C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)                
CA 125 (ICD-9: I41)                
CA 15-3 (ICD-9: I43)                
CA 19-9 (ICD-9: I45)                
CA 72-4 (ICD-9: I49)                
Candida – antygen krążący (ICD-9: W17)                
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19)                
Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR                
CEA (ICD-9: I53)                
Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)                
Ceruloplazmina (ICD-9: I95)                
Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)                
Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)                
Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)                
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo                
Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)                
Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)                
Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)                
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79)                
Chlorki  w DZM (ICD-9: I97)                
Chlorki (ICD-9: I97)                
Chlorki w moczu (ICD-9: I97)                
Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)                
Cholesterol HDL (ICD-9: K01)                
Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03)                
Cholinoesteraza (ICD-9: K95)                
Chrom w moczu (ICD-9: P19)                
Chromogranina A (ICD-9: K08)                
CK (ICD-9: M18)                
CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)                
CK-MB, mass (ICD-9: M19)                
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: U10)                
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)                
CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo  (ICD-9: F26)                
CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)                
CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)                
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)                
CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)                
CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)                
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26)                
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)                
Coxackie wirusy przeciwciała                
Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)                
Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)                
C-peptyd (ICD-9: N33)                
CRP, ilościowo (ICD-9: I81)                
CRP, półilościowo (ICD-9: I81)                
Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo                
C-telopeptyd kolagenu typu I                
CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)                
Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)                
Cynk w moczu (ICD-9: K15)                
Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)                
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)                
Cynkoprotoporfiryny w osoczu (ICD-9: N60)                
Cystatyna C (ICD-9: K16)                
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)                
Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)                
Cytologia płynu z jamy ciała (ICD-9: 91.891)                
Cytryniany w moczu                
Czas lizy euglobulin (ICD-9: G13)                
Czas trombinowy (ICD-9: G25)                
Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11)                
Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31)                
Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)                
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)                
Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)                
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)                
Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)                
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)                
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)                
Czynnik V Leiden                
Czynnik von Willebranda (ICD-9: G47)                
D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)                
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29)                
Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)                
Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo                
Dermatofity - preparat bezpośredni                
DHEA (ICD-9: K25)                
DHEA-SO4 (ICD-9: K27)                
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy (JAK2)                
Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)                
Dopamina w DZM (ICD-9: M15)                
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)                
Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)                
Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)                
EBV (Ebstein-Barr virus) IgG, IgM, profil (ICD-9: )                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA (ICD-9: F42)                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)                
EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)                
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo                
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo                
EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR (ICD-9: F49)                
EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR (ICD-9: F50)                
Ecstasy w moczu, jakościowo                
Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)                
Elektrolity (Na, K)                
Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)                
Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)                
Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)                
Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)                
Enterowirusy met. ELISA                
Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)                
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) (ICD-9: 91.891)                
Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891)                
Eozynofilia, wymaz z nosa (ICD-9: 91.891)                
Erytropoetyna (ICD-9: K91)                
Estradiol (ICD-9: K99)                
Estriol wolny (ICD-9: L01)                
Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)                
FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77)                
Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)                
Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)                
Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81)                
Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)                
Ferrytyna (ICD-9: L05)                
Fibromax - badania                
Fibromax - raport                
Fibrotest - badania                
Fibrotest - raport                
Fibrynogen (ICD-9: G53)                
Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)                
Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17)                
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)                
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)                
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)                
Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)                
Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)                
Fruktozamina (ICD-9: L27)                
FSH (ICD-9: L65)                
FT3 (ICD-9: O55)                
FT4 (ICD-9: O69)                
FTA                
FTA ABS                
FTA ABS IgG                
FTA ABS IgM                
Gastryna (ICD-9: L33)                
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET                
Gentamycyna (ICD-9: T30)                
GGTP (ICD-9: L31)                
Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27)                
Glukoza (ICD-9: L43)                
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo                
Glukoza w DZM (ICD-9: L43)                
Grupa krwi (ICD-9: E65)                
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)                
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)                
Gruźlica - badanie genetyczne (met. PCR) (ICD-9: U37)                
Grypa typ A i B antygeny                
Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)                
Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)                
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo                
Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)                
Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)                
Hantavirus IgG, met. ELISA                
Hantavirus IgM, met. ELISA                
Haptoglobina                
HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)                
HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)                
HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)                
HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)                
HBe antygen (ICD-9: V35)                
HBe przeciwciała (ICD-9: V38)                
HBs antygen (ICD-9: V39)                
HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)                
HBs przeciwciała (ICD-9: V42)                
HBV met. PCR, genotypowanie A - H                
HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47)                
HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47)                
HBV met. PCR, lekooporność entekawir                
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę                
HCG całkowite (ICD-9: L47)                
HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)                
HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) (ICD-9: L46)                
HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46)                
HCV met. PCR, genotypowanie                
HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56)                
HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55)                
HCV przeciwciała (ICD-9: V48)                
HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)                
HE4                
Heksokinaza w krwince czerwonej (HK)                
Helicobacter pylori - test oddechowy                
Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)                
Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)                
Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U10)                
Hemochromatoza met. PCR                
Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)                
Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55)                
HER - 2 met. FISH (ICD-9: )                
Heroina w moczu, jakościowo (ICD-9: P05)                
HIV  test potwierdzenia met. western-blot (ICD-9: F90)                
HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)                
HIV met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92)                
HLA-B27                
Homocysteina (ICD-9: L62)                
Hormon wzrostu (ICD-9: L71)                
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F38)                
HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR                
hs CRP (ICD-9: I81)                
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)                
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64)                
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)                
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65)                
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo                
HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)                
IgA (ICD-9: L85)                
IgA met. nefelometrii                
IgA w PMR                
IgE całkowite (ICD-9: L89)                
IgE sp. C204 - amoxycylina (ICD-9: L91)                
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)                
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)                
IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91)                
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)                
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91)                
IgE sp. E1 - sierść kota (ICD-9: L91)                
IgE sp. E2 - sierść psa (ICD-9: L91)                
IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91)                
IgE sp. E3 - sierść konia (ICD-9: L91)                
IgE sp. E5 łupież psa                
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)                
IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91)                
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)                
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91)                
IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91)                
IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)                
IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)                
IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91)                
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków (ICD-9: L91)                
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91)                
IgE sp. F 20 migdały                
IgE sp. F 237 morela                
IgE sp. F 24 Krewetka                
IgE sp. F 259 winogrona                
IgE sp. F 360 jogurt                
IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)                
IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91)                
IgE sp. F106 hydrolizat serwatki                
IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91)                
IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91)                
IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)                
IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)                
IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91)                
IgE sp. F17 - orzech leszczyny (ICD-9: L91)                
IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)                
IgE sp. F205 śledź                
IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91)                
IgE sp. F24 krewetka                
IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91)                
IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)                
IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)                
IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)                
IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91)                
IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91)                
IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91)                
IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)                
IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91)                
IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91)                
IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91)                
IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)                
IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91)                
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91)                
IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91)                
IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91)                
IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91)                
IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)                
IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91)                
IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91)                
IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)                
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)                
IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91)                
IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91)                
IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91)                
IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91)                
IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)                
IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91)                
IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91)                
IgE sp. F89 - musztarda (ICD-9: L91)                
IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91)                
IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91)                
IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91)                
IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91)                
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)                
IgE sp. FP3 mieszanka zbóż                
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)                
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91)                
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91)                
IgE sp. G3 - miesznka traw 3                
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)                
IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91)                
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91)                
IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91)                
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)                
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3                
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)                
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)                
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) (ICD-9: L91)                
IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)                
IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)                
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)                
IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91)                
IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91)                
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)                
IgE sp. K 74 jedwab                
IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91)                
IgE sp. K80  formaldehyd                
IgE sp. K80 formaldehyd                
IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)                
IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)                
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)                
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)                
IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91)                
IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)                
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)                
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91)                
IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91)                
IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)                
IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91)                
IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91)                
IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91)                
IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)                
IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91)                
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91)                
IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91)                
IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91)                
IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91)                
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91)                
IgE sp.E5 łupież psa                
IgE sp.F 106 hydrolizat serwatki                
IgE sp.F20 migdały                
IgE sp.F237 morela                
IgE sp.F259 winogrona                
IgE sp.F360 jogurt                
IgE sp.K74 jedwab                
IgE sp.Odchody kanarka                
IgE sp.odchody kanarka                
IGF-1 (ICD-9: O32)                
IGF-BP3 (ICD-9: O32)                
IgG (ICD-9: L93)                
IgG met. nefelometrii                
IgG w PMR (ICD-9: L93)                
IgG1, podklasa                
IgG1-4, zestaw podklas                
IgG2, podklasa                
IgG3, podklasa                
IgG4, podklasa                
IgM (ICD-9: L95)                
IgM met. nefelometrii                
IgM w PMR                
IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie (ICD-9: )                
Imipramina w moczu, jakościowo (ICD-9: T31)                
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)                
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)                
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA                
ImuPro 100                
ImuPro 300                
ImuPro 50 (ICD-9: )                
Indeks IgG w PMR do albuminy                
Inhibina B                
Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)  (ICD-9: 91.831)                
Insulina (ICD-9: L97)                
Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)                
Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)                
Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97)                
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97)                
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97)                
Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97)                
ISAC test, panel alergenów                
Izooksytocynaza                
Kalcytonina (ICD-9: M11)                
Kalprotektyna                
Kalprotektyna w kale met. ELISA                
Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)                
Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)                
Kał - norowirusy                
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831)                
Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21)                
Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)                
Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)                
Kał posiew  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Kamienie moczowe, analiza chemiczna                
Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)                
Kanabinoidy w moczu, półilościowo (ICD-9: P99)                
Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)                
Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)                
Kariotyp, badanie cytogenetyczne                
Karta identyfikacyjna grupy krwi                
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM (ICD-9: M15)                
Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała (ICD-9: U84)                
Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)                
Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)                
Koenzym Q10 (Ubichinon)                
Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)                
Kokaina w moczu, półilościowo (ICD-9: P45)                
Komórki LE                
Komórki NEO                
Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67)                
Koproporfiryna (ICD-9: M27)                
Kortyzol (ICD-9: M31)                
Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)                
Kreatynina (ICD-9: M37)                
Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)                
Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)                
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Krew utajona w płynie z jamy ciała                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)                
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39)                
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)                
Kwas foliowy (ICD-9: M41)                
Kwas hipurowy                
Kwas homogentyzynowy w DZM (ICD-9: )                
Kwas metylomalonowy (MMA)                
Kwas moczowy  w DZM (ICD-9: M45)                
Kwas moczowy (ICD-9: M45)                
Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45)                
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)                
Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)                
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)                
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS                
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)                
Laktoferyna w kale met. ELISA                
Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo                
Legionella pneumophila antygen                
Legionella pneumophila antygen                
Legionella pneumophila IgA (legionelloza)                
Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)                
Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19)                
Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)                
Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Leptospiroza (ICD-9: U22)                
Leptyna (ICD-9: M62)                
Leukocytoza (ICD-9: C30)                
Leukocyty - badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach (ICD-9: C11)                
LH (ICD-9: L67)                
Liczba Addisa                
Lipaza (ICD-9: M67)                
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)                
Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)                
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)                
Listeria monocytogenes, IgG met. IIF                
Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26)                
Lit, ilościowo (ICD-9: M73)                
Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)                
Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)                
Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)                
Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)                
Łuszczyca (HLA-Cw6)                
M2-PK w kale met. ELISA                
Magnez (ICD-9: M87)                
Magnez w DZM (ICD-9: M87)                
Magnez w moczu (ICD-9: M87)                
Makroprolaktyna (ICD-9: N59)                
Malaria, jakościowo (ICD-9: X23)                
Marihuana w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)                
Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo (ICD-9: )                
Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)                
Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)                
Metanol, ilościowo (ICD-9: P65)                
Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)                
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)                
Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)                
Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)                
Mielogram (ICD-9: C51)                
Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51)                
Mioglobina                
Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)                
Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Mocznik (ICD-9: N13)                
Mocznik w DZM (ICD-9: N13)                
Mocznik w moczu (ICD-9: N13)                
Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55)                
Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)                
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)                
Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)                
Mukoproteiny (ICD-9: N26)                
Mukowiscydoza met. PCR                
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny                
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska                
Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji)                
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR                
Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)                
Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)                
Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)                
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo                
Mycoplazma genitalium met. PCR                
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)                
Narkotyki panel w moczu, jakościowo                
Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo (ICD-9: U46)                
Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR (ICD-9: )                
Nietolerancja laktozy typu dorosłego                
Noradrenalina (ICD-9: N21)                
Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05)                
Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)                
NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85)                
NT pro-BNP (ICD-9: N24)                
Nużyca, demodekoza (ICD-9: 91.831)                
OB (ICD-9: C59)                
Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)                
Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)                
Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)                
Oksytocynaza                
Ołów w moczu, ilościowo (ICD-9: P71)                
Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)                
Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)                
Opiaty w moczu, półilościowo (ICD-9: P05)                
Oporność na aktywne białko C                
Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)                
Osmolalność moczu (ICD-9: N25)                
Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)                
Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)                
Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)                
Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)                
Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-9: V69)                
Osteokalcyna (ICD-9: N27)                
Owsiki  (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21)                
P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF                
P/c przeciwjądrowe anty-Sm met. ELISA                
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF (ICD-9: 91.891)                
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)                
P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05)                
P/c. onkoneuronalne met. IIF (ICD-9: O03)                
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79)                
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)                
P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)                
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)                
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF                
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF                
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21)                
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67)                
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF (ICD-9: N67)                
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF                
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83)                
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81)                
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)                
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo                
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)                
P/c. p. dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)                
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)                
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)                
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)                
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF                
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF                
P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA                
P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)                
P/c. p. endomysium i retikulinie IgG                
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA                
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)                
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG                
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)                
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG                
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)                
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)                
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF                
P/c. p. kinazie tyrozynowej  (anty-MuSK) met. RIA (ICD-9: )                
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF                
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)                
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)                
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)                
P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)                
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)                
P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF                
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)                
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)                
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA                
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF                
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)                
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA                
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)                
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF (ICD-9: N73)                
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) met. ELISA (ICD-9: n73)                
P/c. p. plemnikom  met. IIF                
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)                
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93)                
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)                
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)                
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie)  met. IIF (ICD-9: O17)                
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)                
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF                
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF                
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. ELISA (ICD-9: N79)                
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)                
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)                
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)                
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)                
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF                
p/c. przeciwjądrowe ANA, test przesiewowy met. ELISA (ICD-9: )21)                
p/c. przeciwjądrowe anty-Jo-1 met. ELISA                
p/c. przeciwjądrowe anty-Scl-70 met. ELISA                
P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA                
P/c. przeciwjądrowe anty-SS-A met. ELISA                
P/c. przeciwjądrowe anty-SS-B met. ELISA                
P/c. przeciwjądrowe ENA (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) met. immunoblot                
p/c. przeciwjądrowe przeciw centromerom (ACA) met. ELISA                
p/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met. ELISA                
P/c. termostabilne (ICD-9: E05)                
P/c.p. komórkom śródbłonka met. IIF                
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) (ICD-9: O21)                
Panel alergenów - mieszany (ICD-9: L91)                
Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91)                
Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91)                
Panel drzew 5 (drzewa wczesne)                
Panel drzew 6 (drzewa późne)                
Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. Real Time PCR                
Panel infekcji odkleszczowych met. PCR                
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR (ICD-9: S79)                
Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR (ICD-9: F38)                
Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)                
Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF                
Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR                
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting (ICD-9: O03)                
Panel oddechowy III(10 alergenów)                
Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR                
Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR                
Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów  met. PCR                
Panel pokarmowy III(10 alergenów)                
Panel pokarmowy IV(10 alergenów)                
Panel przesiewowy w zatruciach lekami met. chromatografii cienkowarstwowej                
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR                
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) (ICD-9: O21)                
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF (ICD-9: )                
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF (ICD-9: O21)                
Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID                
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21)                
PAPP-A (ICD-9: I84)                
PAPP-A (KRYPTOR) (ICD-9: I84)                
PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84)                
Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)                
Paragrypa typ 1-4 IgG (ICD-9: V09)                
Paragrypa typ 1-4 IgM (ICD-9: V10)                
Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04)                
Parathormon (intact) (ICD-9: N30)                
Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)                
Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)                
Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)                
Parvowirus B19 jakościowo met.PCR                
Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo                
Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF                
pH kału                
Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)                
Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne (ICD-9: A05)                
Płyn z jamy ciała - różnicowanie (ICD-9: A05)                
Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Płytki krwi (ICD-9: C66)                
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF                
Pneumocystis carinii wymaz (ICD-9: W35)                
Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)                
Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)                
Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831)                
Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Porfiryny całkowite w moczu (ICD-9: N41)                
Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43)                
Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)                
Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)                
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)                
Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew końcówki cewnika naczyniowego (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831)                
Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831)                
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)                
Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Potas (ICD-9: N45)                
Potas w DZM (ICD-9: )                
Potas w moczu (ICD-9: N45)                
PPJ (ANA3) met. immunoblot (ICD-9: O21)                
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot                
PPJ SES(SES-ANA) met. IIF                
PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID                
PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF (ICD-9: O21)                
PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ICD-9: O21)                
Preparat bezpośredni - barwiony met. Grama (ICD-9: 91.891)                
Prisca - raport                
Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo                
Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo                
Profil dobowy glukozy (ICD-9: L43)                
Profil glukozy 2 punkty (ICD-9: l43)                
Profil glukozy 3 punkty (ICD-9: l43)                
Profil glukozy 4 punkty (ICD-9: L43)                
Profil glukozy 6 punktów (ICD-9: L43)                
Profil glukozy 7 punktów (ICD-9: L43)                
Profil glukozy 8 punktów (ICD-9: L43)                
Profil glukozy po posiłku (2pkt, 1h) (ICD-9: L43)                
Profil glukozy po posiłku (2pkt, 2h) (ICD-9: L43)                
Profil glukozy po posiłku (3pkt, 1 i 2h) (ICD-9: L43)                
Profil reumatyczny IgG met. IIF                
Progesteron (ICD-9: N55)                
Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)                
Prokalcytonina, półilościowo (ICD-9: N58)                
Prolaktyna (ICD-9: N59)                
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)                
Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.) (ICD-9: )                
Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51)                
Proteinogram (ICD-9: I79)                
Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)                
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)                
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)                
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe.                 
PSA całkowity (ICD-9: I61)                
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)                
PSA wolny (ICD-9: I63)                
PT (INR) (ICD-9: G21)                
Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Punktat tlenowo+beztlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)                
Retikulocyty (ICD-9: C69)                
RF, ilościowo (ICD-9: K21)                
RF, jakościowo (ICD-9: K21)                
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)                
Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Rotawirusy w kale (ICD-9: F36)                
Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)                
Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)                
Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)                
Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)                
RSV (Respiratory syncytial virus), antygen                
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)                
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)                
Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)                
S100 (ICD-9: I82)                
Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)                
Salicylany w moczu, jakościowo (ICD-9: P91)                
Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)                
Salmonella spp. IgG (ICD-9: U58)                
Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)                
Salmonella spp. IgM (ICD-9: U59)                
SCC - Ag (ICD-9: I59)                
Selen, ilościowo w surowicy                 
SEPTYNA 9                
Septyna 9                
Serotonina (ICD-9: O33)                
Serotonina w DZM (ICD-9: O33)                
Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
SHBG (ICD-9: I83)                
Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
SLE, półilościowo (ICD-9: O21)                
Smółka posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Sód (ICD-9: O35)                
Sód i potas w DZM                
Sód i potas w moczu                
Sód w DZM (ICD-9: O35)                
Sód w moczu (ICD-9: O35)                
Sporal A (1 krążek)                
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda                
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu                
Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)                
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)                
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)                
T3 (ICD-9: O51)                
T4 (ICD-9: O67)                
Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)                
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)                
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84)                
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)                
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)                
Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)                
Termolabilny wariant MTHFR                
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)                
Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)  (ICD-9: L43)                
Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)                
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF                
Test QuantiFERON-TB (ICD-9: L99)                
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43)                
Testosteron (ICD-9: O41)                
Testosteron wolny (ICD-9: O41)                
TIBC (ICD-9: O93)                
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)                
Toksoplazmoza IgA (ICD-9: X37)                
Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41)                
Toksoplazmoza IgG, awidność (ICD-9: X49)                
Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR (ICD-9: X47)                
Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45)                
Toksoplazmoza, test Sabina-Feldmana (ICD-9: X35)                
Toxoplasma gondii w płynie z jamy ciałą met. PCR, jakościowo                
Toxoplasma gondii w PMR met. PCR                
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo                
TPHA                
TPS (ICD-9: I57)                
Transferyna (ICD-9: O43)                
Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Treść jelitowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Troponina I (ICD-9: O59)                
Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)                
Trójglicerydy (ICD-9: O49)                
Tryptaza                
TSH (ICD-9: L69)                
Tyreoglobulina (ICD-9: O65)                
UIBC (ICD-9: O93)                
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo                
USR - testy potwierdzenia                
USR (ICD-9: U79)                
Ustalanie ojcostwa i pokr., badanie każdej dodatkowej osoby + profil gen.(16 loci)                
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci)                
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci)                
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci)                
VDRL (ICD-9: U79)                
VDRL w PMR (ICD-9: U79)                
Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)                
Wapń całkowity (ICD-9: O77)                
Wapń w DZM (ICD-9: O77)                
Wapń w moczu (ICD-9: O77)                
Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)                
Witamina B12 (ICD-9: O83)                
Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)                
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)                
Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG (ICD-9: X53)                
Wody płodowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wolne kortykoidy w DZM (ICD-9: M34)                
Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92)                
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)                
Wskaźnik wapń * fosfor                
Wskaźnik wapń / kreatynina                
Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz na nosicielstwo MRSA i MRSE (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes                
Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z gardła (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z gardła (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z jamy ustnej  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytu w kierunku Escherichia coli (EPEC) i Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy na obecność plemników – preparat (ICD-9: 91.891)                
Wymaz z pochwy tlenowo+beztlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z przełyku (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha lewego  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha lewego tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha lewego u noworodka tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha prawego tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ucha prawego u noworodka tlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze skóry (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze skóry (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Yersinia spp. IgA (ICD-9: U89)                
Yersinia spp. IgG (ICD-9: U87)                
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)                
Yersinia spp. IgM (ICD-9: U88)                
Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów                
Zapalenie trzuski(ostre i przewlekłe)mutacje w genach PRSS1,SPINK1, CFTR                
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR                
Zarodniki grzybów (ICD-9: 91.891)                
Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)                
Zespół Gilberta                
Zespół Retta                
Żelazo (ICD-9: O95)                
Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)                
Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 780 126 025
81 888 49 03
e-mail: zdrowiedeblin@wp..pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl