buttony wszystkie

specjalistyka
diagnostyka
strefa pacjenta

partnerzy

  • punkt optyczny
  • medicover
  • INTER ubezpieczenia
  • luxmed
  • PZU
  • POLMED
projekty unijne w NZOZ Zdrowie Dęblin

aktualności

Realizacja prac termomodernizacyjnych - uzupełnienie

Uwaga!

Szanowni Państwo,
W zakresie zapytania ofertowego na realizację prac termomodernizacyjnych, pragniemy poinformować, iż w dokumencie SIWZ do zapytania zaszła pomyłka w dacie podpisania dokumentu (ostatnia strona). Prawidłowa wartość to: 15.02.2018
Za uchybienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż nie ma ono wpływu na procedurę, ani warunki wyboru Wykonawcy.

Realizacja prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 15.02.2018 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na realizację prac termomodernizacyjnych w ramach RPO WL Działanie 5.1
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1085221
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

UWAGASzanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 30.08.2019 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na dotsawę i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramach projektu "Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług środowiskowych".
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203854
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 05.09.2019 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Systemu Teleopieki oraz usługę Teleopieki dla 40 uczestników w ramach projektu pn. „Wsparcie społeczne mieszkańców Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług środowiskowych."
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/
1204822
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie" H.Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c w partnerstwie z Urzędem Gminy Ryki oraz Fundacją Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Być"
Serdecznie zapraszają do uczestnictwa w programie
„Lepsza Przyszłość" – profilaktyka i wsparcie społeczno – zdrowotne mieszkańców Gminy Ryki

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ OPIEKĘ DLA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgłoszenia przyjmujemy w:
biurze projektu pod adresem Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie" ul. Okólna 18 w Dęblinie
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze projektu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach oraz na stronie www.zdrowiedeblin.pl, w zakładce Projekty UE w menu Działanie 11.2

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego tel: 506 362 572
ulotka-01
ulotka-02

Działanie 3.7

EFRR kolor poziom

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 02.07.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi przylgowych.

Celem zamówienia jest zakup i montaż drzwi przylgowych na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

SABRE Paweł Wawrzynowski
ul. Stawska 107
08-530 Dęblin
data wpłynięcia oferty – 17.07.2020r. godz. 11.00
Zakup i montaż drzwi przylgowych

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 26.06.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego / przyzywowego. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego / przyzywowego na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

ALNET Serwis Tomasz Łukasik, Chrustne 28F 08-500 Ryki
data wpłynięcia oferty – 13.07.2020r. godz. 11.30
Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego/przyzywowego
Oferta BRUTTO 30 919,19 zł

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 25.06.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych.
Celem zamówienia jest zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

SABRE Paweł Wawrzynowski
ul. Stawska 107
08-530 Dęblin
data wpłynięcia oferty – 10.07.2020r. godz. 11.00
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych
_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 13.05.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa sprzętu medycznego. 

Celem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu/urządzeń medycznych do realizacji przedmiotu projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 22.05.2020 r.

EC MED Kinga Mazur-Miazga
Ul. Al. Mała 6/5
24-100 Puławy
data wpłynięcia oferty - 21.05.2020r. godz. 8.15
Zakup i dostawa sprzętu medycznego
1. Pionizator 1 szt.
2. Rower treningowy 1 szt.
3. Myjka dezynfektor 1 szt.
Oferta BRUTTO 31 150,00 zł
_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 12.05.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.


INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 29.05.2020 r.

„ALNET” Serwis Tomasz Łukasik 08-500 Ryki, Chrustne 28t
oferta wpłynęła dn. 26.05.2020 r. o godz. 16.55
Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem wraz z jego uruchomieniem
Cena: 22 171,80 brutto

_____________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 21.04.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

WYKONAWCY NIE WYŁONIONO
______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 25.03.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem.

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:


WYKONAWCY NIE WYŁONIONORPO WL Działanie 3.7

Wzrost Konkurencyjności MŚP

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3 : KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 3.7: Wzrost Konkurencyjności MŚP.

Umowa o dofinansowanie
z dnia 25.04.2017

Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac w zakresie innowacyjnych łóżek przeciwodleżynowych ze zdalnym systemem drgań andulacyjnych, które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych takich jak krew i limfa. Zakup środków trwałych i wyposażenia ośrodka zarówno w sprzęt medyczny jak i dydaktyczny, przeznaczony do edukacji pacjentów stanowi podstawę do świadczenia nowo wprowadzonych usług. Planuje się zakup sprzętu i wyposażeniu dla 20 miejsc w stacjonarnej placówce opiekuńczo – leczniczej, w której znajduje się 17 pokoi dla pensjonariuszy.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Planuje się wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nie technologicznej, których poziom innowacyjności obejmuje skale międzynarodową

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu świadczone będą usługi stacjonarne w zakresie całodobowego hospicjum oraz zakładu opiekuńczo – leczniczego dla osób przewlekle chorych i z choroba nowotworową w zakresie medycznym oraz terapii sensomotorycznej

Wartość projektu:
1 166 427, 13 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
708 348,47 PLN

Zapytanie ofertowe - wyposażenie wypożyczalni sprzętu placówki

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 05.12.2017 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na dostawę i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach RPO WL Działanie 11.2
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1071998
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.12.2017 r.
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 780 126 025
81 888 49 03
e-mail: zdrowiedeblin@wp..pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl